Υδραυλική εγκατάσταση

 

 1. Τοποθετούμε την τάπα χαλκού στο σωλήνα χαλκού Ø 22 του συλλέκτη (σχ.3)
 2. Επαναλαμβάνουμε το 1ο βήμα (σχ.3a)
 3. Συνδέουμε την γωνία σύσφιξης 22 Χ ¾΄΄ θηλυκή στο σωλήνα χαλκού και βιδώνουμε στη γωνιά το ρακόρ πλαστικής 18 Χ 2.5 Χ ¾΄΄ αρσενικό.
  Στο ρακόρ τοποθετούμε τον πλαστικό σωλήνα 18 Χ 2.5.
  Για την στεγανοποίηση της σύνδεσης καθώς και όλες τις άλλες συνδέσεις παρακάτω χρησιμοποιούμε τεφλόν ή καννάβι (σχ.4-5).
 4. Συνδέουμε το ρακόρ 18 Χ 2.5 Χ ½΄΄ θηλυκό στο θερμοδοχείο στο σωλήνα χαλκού με ένδειξη προς συλλέκτη, τοποθετούμε την μόνωση 18 Χ 9 στο πλαστικό σωλήνα και ενώνουμε το άλλο άκρο του πλαστικού σωλήνα στο ρακόρ.
 5. Επαναλαμβάνουμε το 3ο βήμα χρησιμοποιώντας τη γωνία συσφιξης 22 Χ ¾΄΄ θηλυκή για το σωλήνα χαλκού, ρακόρ πλαστικής 22 Χ 3.0 Χ ¾ αρσενικό για το πλαστικό σωλήνα 22 Χ 3.0 (σχ.6-7).
 6. Συνδέουμε το ρακόρ 22 Χ 3.0 Χ ¾΄΄ θηλυκό στο θερμοδοχείο στο σωλήνα με ένδειξη από συλλέκτη και τοποθετούμε την μόνωση 22 Χ 9 στο πλαστικό σωλήνα. Ενώνουμε το άλλο άκρο του πλαστικού σωλήνα στο ρακόρ (σχ.9).
 7. Συνδέουμε την βαλβίδα ασφαλείας στο σωλήνα του θερμοδοχείο με ένδειξη κρύο νερό και στη βαλβίδα ασφαλείας την παροχή από το δίκτυο (σχ.10).
 8. Συνδέουμε το δίκτυο κατανάλωση μας στο σωλήνα με ένδειξη ζεστό νερό. Πριν συνδέσουμε το δίκτυο στο ζεστό γεμίζουμε το θερμοδοχείο νερό. Τη στιγμή που από το σωλήνα ζεστού νερού αρχίζει να βγαίνει νερό τότε ακριβώς κλείνουμε το διακόπτη παροχής και συνδέουμε το σωλήνα.
 9. Συμπληρώνουμε το κλειστό κύκλωμα από το σωλήνα που βιδώνουμε τη βαλβίδα ασφάλειας κλειστού κυκλώματος (σχ.2) με το διάλυμα του ειδικού αντιψυκτικού υγρού SONNE AKTION (αναμιγνύουμε 1 lt αντιψυκτικού υγρού σε 10 lt νερό). Αν δεν έχουμε πλήρωση του κλειστού κυκλώματος συμπληρώνουμε με νερό. Όταν συμπληρωθεί πλήρως το κλειστό κύκλωμα λόγω υπερχείλισης θα βγει νερό από το σωλήνα που συνδέεται η τάπα ασφαλείας.

Όταν τελειώσουμε όλες τις συνδέσεις, μετά από λίγο, βιδώνουμε την βαλβίδα ασφάλειας κλειστού κυκλώματος και την τάπα ασφαλείας (σχ.1-2), καθυστερώντας αυτό το λίγο χρονικό διάστημα για την αποφυγή δημιουργίας υψηλών πιέσεων στο εσωτερικό του κλειστού κυκλώματος και του μανδύα. Όταν θα έχει τοποθετηθεί το ηλιακό σύστημα στο σωστό σημείο, θα έχουν γίνει οι απαραίτητες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις, καθώς και ο έλεγχος για τυχόν διαρροές, ανοίγουμε μια βρύση ζεστού νερού χρήσης μέχρι να έχουμε πλήρη ροή νερού από την βρύση (εξαερώνουμε πλήρως το σύστημα με αυτό τον τρόπο). Αμέσως μετά, αφαιρούμε τα χαρτόνια της συσκευασία από τους συλλέκτες και αν έχουν πέσει νερά ή θερμικό υγρό πάνω στην συσκευή, φροντίζουμε να τα καθαρίσουμε.

Το σύστημα θα αρχίσει να λειτούργει αυτόματα. Το σύστημα απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσει τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι περίπου 2 – 3 ημέρες μετά την εγκατάστασή του και σε συνδυασμό με πλήρη ηλιοφάνεια. Σημαντικό επίσης είναι να περιορίσουμε τη ζήτηση ζεστού νερού για τις πρώτες μια με δυο ημέρες, με σκοπό να έχουμε την καλύτερη λειτουργία του συστήματος όσον αφορά στην άριστη απόδοσή του σε βάθος χρόνου.

Τοποθέτηση σε ταράτσα

1η Φάση
Τοποθετούμε τις δύο βάσεις που υπάρχουν στην συσκευασία αντικριστά με τα γυρίσματα να κοιτούν εσωτερικά και βιδώνουμε το χιαστί όπως δείχνει το σχέδιο χωρίς να σφίξουμε τις βίδες με τα περικόχλια.
2η Φάση
Τοποθετούμε την οριζόντια δοκίδα στο εμπρός μέρος της βάσης όπως δείχνει το σχέδιο DETAIL β χωρίς να σφίξουμε τις βίδες με τα περικόχλια που έχουμε τοποθετήσει.
3η Φάση
Τοποθετούμε την μονταρισμένη βάση στην οριστική της θέση, προσανατολίζουμε την πλάτη της βάσης (το χιαστί) στον βορρά και βιδώνουμε στην ταράτσα με τα προβλεπόμενα ούπα και στριφώνια που παρέχονται στη συσκευασία.
4η Φάση
Τα αλουμινένια πέλματα είναι προ τοποθετημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του ηλιακού πάνω στο μπόιλερ. Τοποθετούμε το μπόιλερ στην βάση του και βιδώνουμε όλες τις βίδες που έχουμε τοποθετήσει μέχρι τώρα σφίγγοντας καλά με τα περικόχλια όπου υπάρχουν. Η βάση με το μπόιλερ αποτελούν ένα εννιαίο σύνολο(ΜΠΛΟΚ) και χρησιμοποιούμε τον συλλέκτη σαν αντηρίδα στην επόμενη φάση.
5η Φάση
Τοποθετούμε τον συλλέκτη στην πάνω τραβέρσα και τον κουμπώνουμε συρταρωτά στα δύο στηρίγματα αλουμινίου που έχουμε βιδώσει πριν από την τοποθέτηση του συλλέκτη. Στην συνέχεια ανασηκώνουμε τον συλλέκτη από το έδαφος περίπου πέντε εκατοστά και τοποθετούμε τα δυο στηρίγματα πάκτωσης σταθεροποιώντας τα στις δυο άκρες του συλλέκτη και σφίγγοντας τις βίδες που συγκρατούν τα αλουμίνια (στηρίγματα) μεταξύ τους.

Σχεδιάγραμμα ενώσεων του μπόιλερ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

 • Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της συσκευής φροντίστε για την τήρηση όλων όσων αναφέρονται στον παρόν εγχειρίδιο.
 • Φοράτε πάντα γάντια και τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό.
 • Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην ταράτσα ή την κεραμοσκεπή λάβετε μέτρα προστασίας από το ενδεχόμενο πτώσης.
 • Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερής στήριξης και αντοχής και πρέπει να απέχει από την άκρη της ταράτσας ή της στέγης τουλάχιστον 1 μέτρο.
 • Συμφωνήστε με τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό της οικοδομής την ασφαλή θέση τοποθέτησης.
 • Για την αποφυγή εγκαυμάτων λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται μέσα στο δοχείο, συνιστάται η χρήση βαλβίδας ανάμιξης στην έξοδο του ζεστού νερού και περιορισμός της θερμοκρασίας εξόδου στους 60 oC +/- 5 oC.
 • Μετά το πέρας της εγκατάστασης βεβαιωθείτε για τη σωστή στήριξη του μπόιλερ και των συλλεκτών πάνω στη βάση, καθώς και της βάσης στο σταθερό.
 • Η ηλεκτρική αντίσταση έχει δοκιμαστεί και είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 60335-1 και ΕΝ60335-2-21.
 • Kατά τον σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη οι αρχές και οι μέθοδοι της αντικεραυνικής προστασίας καθώς και οι οδηγίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες σύμφωνα με το EN 62305-3 Standard.
 • Για τις περιπτώσεις όπου το ύψος του κτιρίου ξεπερνά τα 20 μέτρα και δεν υπάρχει σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, θα πρέπει απαραιτήτως να συμβουλευτείτε τεχνικό εξειδικευμένο σε αντικεραυνικά συστήματα.
 • Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει από υλικές ζημιές μέχρι και θάνατο.

Τελικός έλεγχος

Αφού τελειώσετε με την εγκατάσταση παρακαλούμε ελέγξτε ότι έχουν γίνει σωστά όλα τα παρακάτω:

 • έλεγχος πιθανής διαρροής νερού ή θερμικού υγρού
 • σωστή εφαρμογή και λειτουργία των βαλβίδων ασφαλείας
 • έλεγχος σωστής λειτουργίας ηλεκτρικής αντίστασης
 • το σύστημα έχει το σωστό προσανατολισμό
 • δεν υπάρχουν αντικείμενα που σκιάζουν το σύστημα
 • το σύστημα είναι στερεωμένο σωστά
 • οι σωληνώσεις είναι όλες μονωμένες και τακτοποιημένες στο χώρο
 • έχετε καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο από όλα τα περισσευούμενα αντικείμενα

Σε περίπτωση που θέλετε να αποσυνδέσετε το σύστημα

 • κλείστε το διακόπτη της παροχής του κρύου νερού
 • ξεβιδώστε τη βαλβίδα ασφαλείας του κλειστού κυκλώματος
 • ξεβιδώστε το ρακόρ στην έξοδο του ζεστού νερού
 • αδειάστε από το σωλήνα του κρύου το περιοχόμενο του δοχείου στην αποχέτευση

Προστασία από υπερθέρμανση

Tο σύστημα έχει δοκιμασθεί για προστασία από υπερθέρμανση σύμφωνα με το 5.2 άρθρο του πρότυπου EN 12976-2:2006 με ηλιακή ακτινοβολία (G ) 24.93 MJ m2 στην επιφάνεια του d συλλέκτη και δεν συνιστάται η τοποθέτηση του σε περιοχές με μεγαλύτερη ακτινοβολία.

Πιστοποιημένα προϊόντα με τα διεθνή πρότυπα

SONNE cooperations and memberships

Κεντρικα

Χαλκιδικής 39,
14451 Μεταμόρφωση, Αθήνα

Βρείτε μας στο χάρτη
Επικοινωνια

Τηλέφωνο: 210 2843376
Fax: 210 2841650

Email: info@sonne.gr
Ωρες λειτουργιας

Δευτέρα - Παρασκευή: 8 ΠΜ - 4 ΜM
Σάββατο - Κυριακή: κλειστά