Οδηγίες λειτουργίας


Το ηλιακό σύστημα SONNE Aktion σχεδιάστηκε με γνώμονα την υψηλή απόδοση, την μηχανική αντοχή, την εύκολη τοποθέτηση και τη μέγιστη διάρκεια ζωής.

Όλα τα επιμέρους τμήματα του ηλιακού συστήματος είναι κατασκευασμένα από άριστα υλικά, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροβιότητα, η αντοχή και η απόσβεση της επένδυσής σας.

Η πρωτοποριακή σχεδίαση – κατασκευή του θερμοδοχείου και των συλλεκτών εξασφαλίζει υψηλό βαθμό απόδοσης σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ενώ η υψηλής σταθερότητας και μηχανικής αντοχής βάση, παρέχει ασφαλή και σταθερή στήριξη του ηλιακού συστήματος.

Η συναρμολόγηση του ηλιακού συστήματος είναι αρκετά εύκολη, όπως θα διαπιστώσετε μελετώντας τις οδηγίες χρήσης – εγκατάστασης παρακάτω.

Τα ηλιακά συστήματα της SONNE Aktion διατίθενται στα παρακάτω μοντέλα:

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΗΛΙΑΚΟΥ

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΝ ΒΑΣΗΣ (cm)

Lt.

TEM

Α

Β

120 L

120

1

1.05 x 1.60  = 1.68

89

167

160 L

160

1

 1.20 x 2.00  = 2.40

89

200

200 L

200

2

1.05 x 1.60  = 1.68

89

167

300 L

300

2

1.0 x 2.00  = 2.0

89

200

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛIΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SONNE AKTION

 

Σχετικά με τη χωρητικότητα, ένας απλός τρόπος για να υπολογίσουμε ποιο μέγεθος θα καλύπτει τις ανάγκες μας, είναι να πολλαπλασιάσουμε τα άτομα που θα εξυπηρετεί ο ηλιακός με το 40 που είναι τα λίτρα για κάθε άτομο.

Αν έχετε σκοπό να τροφοδοτήσετε με ζεστό νερό από τον ηλιακό, το πλυντήριο πιάτων ή ρούχων ή κάποιο υδρομασάζ, πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον 30 έως 40 λίτρα επιπλέον ανά περίπτωση.

Γενικοί κανόνες τοποθέτησης ηλιακού συστήματος SONNE AKTION:

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του ηλιακού, θυμηθείτε τα εξής:

Αρχικά θα πρέπει να συμφωνηθεί από κοινού (από τον ιδιοκτήτη και τον εγκαταστάτη) η καταλληλότερη θέση στήριξης και τοποθέτησης του ηλιακού συστήματος SONNE AKTION.

Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερής στήριξης αλλά και αντοχής, λόγω του ότι το ηλιακό σύστημα έχει κάποιο συγκεκριμένο όγκο και βάρος, σύμφωνα με το μοντέλο που θα επιλεγεί.

Φροντίστε πριν την τοποθέτηση να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ της βάσης στήριξης του συστήματος και των άκρων της ταράτσας.

Η ηλιακή συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συλλέκτες να έχουν προσανατολισμό προς τον νότο.

Το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί το ηλιακό σύστημα, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις καταναλώσεις και δεν θα πρέπει να σκιάζεται (πιθανές αιτίες σκίασης του συστήματος είναι: δέντρα, κτίρια, ήδη υπάρχοντα ηλιακά συστήματα ή αλλά φυσικά εμπόδια).

Σε περίπτωση μη αποφυγής αυτών των εμποδίων προσέχουμε τους έξης παράγοντες:

  • Αν η σκίαση είναι μερική και όχι ολική κατά την διάρκεια της ημέρας, επιλεγούμε θέση τοποθέτησης τέτοια ώστε να μην έχουμε σκίαση χρονικά περίπου από 10:00 – 14:00.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι ενεργειακές απολαβές του συστήματος σε ημέρα πλήρους ηλιοφάνειας, καλύπτουν το 95% περίπου της απόδοσης του συστήματος. Για αυτό το λόγο προτιμάμε αν είναι εφικτό αυτή τη θέση στήριξης του ηλιακού συστήματος.

  • Αν για λογούς πάλι φυσικών εμποδίων δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή θέση προσανατολισμού ως προς το Νότο και παρεκκλίνουμε προς άλλες κατευθύνσεις, τροποποιούμε τη συλλεκτική επιφάνεια του συστήματος (προσθέτουμε συλλέκτη) για να καταφέρουμε να έχουμε με αυτόν τον τρόπο τη μεγίστη απόδοση της ηλιακής συσκευής.

Σε όλες τις υδραυλικές συνδέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καννάβι ή Teflon.

Η σύνδεση της ηλεκτρικής αντίστασης θα πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Πριν τροφοδοτήσετε με ρεύμα την ηλεκτρική αντίσταση, πρέπει να γεμίσετε το Θερμοδοχείο με νερό και να εξαερώσετε από μια βρύση ζεστού νερού.

Το ειδικό θερμικό υγρό (προπύλενογλυκόλης) που παρέχεται στη συσκευασία, πρέπει να τοποθετηθεί στο κλειστό κύκλωμα, αφού πρώτα διαλυθεί στο νερό.

 

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βγάλετε τους συλλέκτες από τη συσκευασία τους, παρά μόνο όταν γεμίσετε το κλειστό κύκλωμα με το ειδικό θερμικό υγρό, γιατί μπορεί να προκληθεί θραύση κρυστάλλων του συλλέκτη.

Προστατεύετε τις συνδέσεις και τις σωληνώσεις με κατάλληλη μόνωση, συμφώνα με τις θερμοκρασιακές ανάγκες της κάθε περιοχής.

Για να αποφύγετε τη δημιουργία φυσαλίδων αέρα στο εσωτερικό του κλειστού κυκλώματος, είναι απαραίτητο το αλφάδιασμα του συστήματος. Το αλφάδιασμα γίνεται στη βάση στήριξης κατά την τοποθέτησή της, αλλά και στους συλλέκτες.

Σε περίπτωση εκκένωσης του κλειστού κυκλώματος, θα πρέπει να καλύπτονται οι συλλέκτες.

 

Είναι αναγκαία προϋπόθεση η σωστή τοποθέτηση και τακτοποίηση όλων των σωληνώσεων της εγκατάστασης του ηλιακού συστήματος για την αποφυγή φθοράς και καταστροφής των σωληνώ
σεων με την πάροδο του χρόνου.

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του ηλιακού συστήματος συλλέγουμε όλα τα περισσευούμενα αντικείμενα και καθαρίζουμε τον περιβάλλοντα χώρο εργασίας.

Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι καθαρίζουμε και προσέχουμε το περιβάλλον.

 

               

 

Για κάθε πρόβλημα επικοινωνήστε με τα κατά τόπους service της εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η μεγιστοποίηση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στη συλλεκτική επιφάνεια του συλλέκτη επιτυγχάνεται όταν ο συλλέκτης είναι προσανατολισμένος προς τον νότο, δηλαδή η επιφάνεια του συλλέκτη να βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον νότο, όσο αφορά στο βόριο ημισφαίριο, και απέναντι από τον βορρά όσον αφορά στο νότιο ημισφαίριο (σχήμα 1).

Διαφοροποίηση προσανατολισμού από τον παραπάνω συνεπάγεται μείωση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας γιατί δεν καταφέρνουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τη συνολική διαδρομή του Ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα έχουμε μείωση στην αποδοτικότητα του συστήματος μας.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετικός προσανατολισμός ή κλίση, λόγω φυσικών εμποδίων ή κατασκευαστικών προβλημάτων, τότε χρησιμοποιούμε μεγαλύτερη συλλεκτική επιφάνεια για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ενεργειακές απώλειες που θα δημιουργηθούν.

 

 

Η προτεινομένη κλίση είναι η μέση γωνιά κλίσης για τη μέγιστη μέση απόδοση του συστήματος στην Ελλάδα.

Ακολούθως, επισυνάπτονται πίνακες για τη μέγιστη απόδοση συστήματος σε επιμέρους γωνιές κλίσης και διορθώσεις συντελεστών για κάθε μηνά του χρόνου.

Οι εν λόγω πίνακες αφορούν στην Ελλάδα και στις ενεργειακές ζώνες διαχωρισμού της, συμφωνά με την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τους επιμέρους συντελεστές διόρθωσης ανά ζώνη.

 

 

 Σχήμα 1: Χάρτης Ελλάδας με ενεργειακές ζώνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιστοποιημένα προϊόντα με τα διεθνή πρότυπα

SONNE cooperations and memberships

Κεντρικα

Χαλκιδικής 39,
14451 Μεταμόρφωση, Αθήνα

Βρείτε μας στο χάρτη
Επικοινωνια

Τηλέφωνο: 210 2843376
Fax: 210 2841650

Email: info@sonne.gr
Ωρες λειτουργιας

Δευτέρα - Παρασκευή: 8 ΠΜ - 4 ΜM
Σάββατο - Κυριακή: κλειστά