ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SONNE Aktion:

 

 

Στα δυο αυτά σχήματα βλέπουμε τον θερμοστάτη (αριστερά) και φλάντζα με εργοστασιακή αντίσταση και με υποδοχέα του θερμοστάτη (δεξιά).

 

  • Κλείνουμε τον γενικό διακόπτη ρεύματος
  • Αφαιρούμε το προστατευτικο καπάκι της αντιστασης από το θερμοδοχείο 
  • Η σύνδεση του θερμοστάτη στην ηλεκτρική αντίσταση είναι ήδη εκτελεσμένη από τον κατασκευαστή
  • Eλέγχουμε αν τα παξιμάδια των ακροδεκτών είναι καλά σφιγμένα

 

 

Σημείωση:

 

Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στους 60οC. Mπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετική θερμοκρασία διαμέσου του ρυθμιστή θερμοκρασίας

Μη ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 75oC

Εξακριβώνουμε σε ποια θέση βρίσκεται η θερμοηλεκτρική ασφάλεια του θερμοστάτη

Η θερμοηλεκτρική ασφάλεια του θερμοστάτη βρίσκεται σε λειτουργία όταν είναι πατημένη μεσα

Περνάμε εξωτερικά το καλώδιο τροφοδοσίας, μέσα στην αντίστοιχη οπή που έχει το καπάκι της αντίστασης και εκτελούμε τις ηλεκτρικές συνδέσεις προσεκτικά


Βασικοί κανονισμοί:

· Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται συμφώνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς, καθώς και με τους κανονισμούς ή τις συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο που γίνεται η εγκατάσταση

· Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ

· Μην ανάβετε την ηλεκτρική αντίσταση με άδειο θερμοδοχείο

· Στην Ελλάδα και συμφώνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η αντίσταση έχει ισχύ μέχρι 4000 W

· Συνδέστε το σύστημα με καλώδιο 3 Χ 4 mm² και ο ασφαλειoδιακόπτης στον πινάκα θα πρέπει να είναι διπολικός με διάκενα επαφών τουλάχιστον 3 mm

 
 


20 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
21 ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
22 ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
23 ΛΑΣΤΙΧΟ E.P.D.M ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
24 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ
25 8 ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΙΔΕΣ Μ8
26 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
27 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
28 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
29 ΡΟΔΕΛΕΣ
30 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
31 ΦΑΣΗ
32,33 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
34 ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ
35 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
36 ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
37 ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
38 ΒΑΣΗ ΚΛΕΜΑΣ
39 ΚΛΕΜΑ
40 ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
41 ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΑΣΗΣ
42 ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
43 ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ