Πιστοποιήσεις/ Μετρήσεις/ Βεβαιώσεις

Ενεργειακή σήμανση/ Energy Labels

SONNE energy labels Energy Label SONNE AKTION T12
SONNE energy labels Energy Label SONNE AKTION T15
SONNE energy labels Energy Label SONNE AKTION T16
SONNE energy labels Energy Label SONNE AKTION T20
SONNE energy labels Energy Label SONNE AKTION T30

Δελτία προϊόντος δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού

SONNE Aktion Product Fiche boilers Δελτίο προϊόντος - δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού

Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON

SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη PHAETHON - ST12 με 1,7 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη PHAETHON - ST16 με 2,00 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη PHAETHON - STE16 με 2,40 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη PHAETHON - STL16 με 2x1,70 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη PHAETHON - ST20 με 2,40 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη PHAETHON - STE20 με 2x1,70 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη PHAETHON - ST30 με 2x2,00 m2

Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες ATLAS

SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη ATLAS - ST12 με 1,60 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη ATLAS - STE15 με 2,00 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη ATLAS - ST16 με 2,30 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη ATLAS - STL16 με 2x1,60 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη ATLAS - ST20 με 2x1,60 m2
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON Δελτίο προϊόντος - πλήρες ηλιακό σύστημα με συλλέκτη ATLAS - ST30 με 2x2,00 m2

Solar Keymark

SONNE Aktion Product Fiche boilers Solar Keymark Phaethon Συλλέκτης
SONNE Aktion Product Fiche boilers Solar Keymark Συλλέκτης Atlas (EN 12975)
SONNE Aktion Product Fiche boilers Solar Keymark Συλλέκτης Atlas OL (EN 12975)
SONNE Aktion Product Fiche boilers Solar Keymark ηλιακό σύστημα Atlas

Μετρήσεις - Test report

SONNE Aktion Product Fiche boilers  Atlas CA160 Test Report
SONNE Aktion Product Fiche boilers  Atlas CA230 Test Report
SONNE Aktion Product Fiche boilers  Atlas CA230 Family Test Report
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON  Atlas Systems - Family Test Report
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON  Atlas ST16 Test Report 
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON  Atlas STL16 Test Report 
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON  Phaethon SA240 Test Report
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON  Phaethon SA170 Test Report Performance
SONNE Aktion Δελτία προϊόντος ηλιακών συστημάτων με συλλέκτες PHAETHON  Phaethon SA240 Test Report Performance

Βεβαιώσεις

SONNE Aktion Product Fiche boilers Certificate ISO 9001_2015
SONNE Aktion Product Fiche boilers  Βεβαίωση για φύλλα χαλκού
SONNE Aktion Product Fiche boilers  Πολιτική ποιότητας 2019
SONNE Aktion Product Fiche boilers Δήλωση συμμόρφωσης
SONNE Aktion Product Fiche boilers CE Copper
SONNE Aktion Product Fiche boilers CE Galvanized
Πιστοποιημένα προϊόντα με τα διεθνή πρότυπα

SONNE cooperations and memberships

Κεντρικα

Χαλκιδικής 39,
14451 Μεταμόρφωση, Αθήνα

Βρείτε μας στο χάρτη
Επικοινωνια

Τηλέφωνο: 210 2843376
Fax: 210 2841650

Email: info@sonne.gr
Ωρες λειτουργιας

Δευτέρα - Παρασκευή: 8 ΠΜ - 4 ΜM
Σάββατο - Κυριακή: κλειστά