Βίντεο παραγωγικής διαδικασίας

SONNE AKTION:

SONNE AKTION Παραγωγή χάλκινου θερμοδοχείου:

SONNE AKTION Ηλεκτροσυγκόλληση χάλκινου θερμοδοχείου: