ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Το μέλλον της γης βασίζεται στη χρησιμοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και στη διαχείριση των υπολειμμάτων τους, μέσω της ανακύκλωσης στο τέλος της ζωής τους.
Οι πρόσφατες οδηγίες και κανονισμοί έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κτιρίου νέα κριτήρια.
Παράμετροι, όπως ο προσδόκιμος κύκλος ζωής του υλικού, η επίδρασή του στο περιβάλλον και η ανακυκλώσιμότητά του, εξετάζονται διεξοδικά.
Γενικότερα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία νέα πρόκληση, την ολοένα και πιο εντεινόμενη εξέταση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων στην επιλογή των υλικών κατασκευής.

 

Θέλοντας να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην προσπάθεια για την σωτηρία του πλανήτη μας, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ανακυκλωθούν.
Ο χαλκός είναι ένα οικολογικά αποδεκτό, 100% ανακυκλώσιμο υλικό και υποστηρίζει όλες τις ήπιες μορφές ενέργειας, όπως η ηλιακή, συμβάλλοντας θετικά στη διατήρηση του περιβάλλοντος στον πλανήτη.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το 41 % του χαλκού που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη προέρχεται από ανακύκλωση.

 

Recycle_Logo